सस्तो शुल्कमा बिज्ञापनको लागि हामीलाई सम्झनुहोस

एकदमै सस्तो शुल्कमा बिज्ञापनका लागि कृपया हामीसँग सम्पर्क गर्नुहोस र बिज्ञापनको आकार, मुल्य र राख्ने स्थान बारे परामर्श गर्नुहोस ।

सम्पर्क मोबाइल नम्बर : 9868625052 / 9809767902 /9810925964

इमेल : [email protected] /[email protected]

 

विज्ञापन दररेट     

S.N. Placement Size (pxl) Rate Per (Rs.) Estimated Viewer Dailly
1. Home Page Header 400(W)X 200(H) Monthly 6 Month 1 Year All News Visiter 30,000 People
2,000 10,000 18,000
2. Homepage Banner, Center And Footer 1140(W)X100(H) 15,00/- 7,000/- 17,000/- Over 12,000 People
3. All News Banner 1140(W)X100(H) 3,000/- 12,000/- 25,000/- Over 30,000 People
4. All News Middle 800(W)X200(H) 2,000/- 9,000/- 18,000/- Over 30,000 People
5. Right Slider in Homepage 535(W)X305(H) 1,000/- 14,000/- 28,000-/- Over 25,000 People